Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Jesteś tu: Strona główna
Odwiedziło nas: 42818

Katedra Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

Krótki opis działalności naukowej, dydaktycznej i klinicznej realizowanej w Katedrze Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji

Działalność naukowa Katedry Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji skupia się na kilku wiodących tematach. Należą do nich ocena efektów: wdrażanych programów edukacyjnych, prowadzonej profilaktyki ortodontycznej, stosowanych metod leczenia ortodontycznego przy wykorzystaniu aparatów zdejmowanych, nowych systemów aparatów stałych, kortykalnego zakotwienia a także unowocześnianych rozwiązań technicznych, u pacjentów w różnym wieku – od narodzin do starości – w terapii ortodontycznej nie ma ograniczenia wiekowego. Ponadto działalność naukowa skupiona jest na rehabilitacji dzieci z wadami wrodzonymi części twarzowej czaszki – różnymi typami rozszczepów; wadami genetycznymi ze szczególnym zwróceniem uwagi na dzieci małe - od 3 miesiąca życia z zespołem Downa, połowiczymi niedorozwojami twarzy, zespołem Goldenhara, Turnera, Achondroplazją i wieloma innymi poważnymi zaburzeniami do których zalicza się niedoliczbowość zębów. Kolejnym obszarem dociekań badawczych jest analiza zmian w stawach skroniowo-żuchwowych przed, podczas i po leczeniu wad zgryzu, wspomagana badaniami instrumentalnymi. Odmiennym kierunkiem dociekań naukowych są badania związane z wpływem leczenia ortodontycznego na poprawę estetyki twarzy ale także oszacowanie zastosowanej wielopłaszczyznowej terapii na utrzymanie młodego wyglądu twarzy, uśmiech i uzębienia. Pracownicy Katedry współpracują z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i poza granicami, wykorzystując często kontakty osobiste zadzierzgnięte podczas uczestnictwa w międzynarodowych konferencjach naukowych.

Działalność dydaktyczna podzielona jest zgodnie z realizacją programów dydaktycznych na poszczególnych kierunkach. Pierwszy kontakt z przedmiotem jakim jest ortodoncja, zdobycie wiedzy z zakresu diagnostyki, profilaktyki, etiopatogenezy wad narządu żucia z uwzględnieniem rozwoju osobniczego, jest realizowany dla studentów Wydziału Lekarskiego II UMP na ostatnich latach studiów. Od trzeciego roku studiów dla studentów stomatologii, przy równolegle realizowanym programie dla studentów stomatologii studiujących w języku angielskim. Studenci kierunków: technika dentystyczna i higiena dentystyczna mają realizowany przedmiot ortodoncja przez dwa lata studiów; są to studenci studiujący zarówno w systemie stacjonarnym jak i niestacjonarnym. Studenci techniki dentystycznej i higieny dentystycznej mogą w Katedrze Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji realizować prace poglądowe i/lub badawcze, gdyż w Katedrze prowadzone są prace licencjackie. Program nauczania w przedmiocie ortodoncja corocznie jest modyfikowany i wzbogacany o nowe treści.

Działalność kliniczna prowadzona jest w oparciu o dydaktykę kliniczną ze studentami stomatologii trzeciego, czwartego i piątego roku studiów, jak również świadczenie usług medycznych w zakresie ortodoncji osobom w każdym wieku, również ze zredukowanymi w różnym stopniu tkankami przyzębia, przez zespół lekarzy - nauczycieli akademickich. W każdym dniu tygodnia dyżuru klinicznego (od poniedziałku do piątku) lekarze specjaliści z ortodoncji prowadzą terapię ortodontyczną skomplikowanych przypadków nabytych i wrodzonych zaburzeń zgryzu. Pacjenci z poważnymi wadami morfologicznymi są przygotowywani, od strony ortodontycznej, do zabiegów z zakresu chirurgii ortognatycznej w zespołach wielospecjalistycznych z ustalonym w pełnym zakresie planem leczenia.

W Katedrze Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji utworzone zostały Koła Naukowe Studenckiego Towarzystwa Naukowego: Wad Rozwojowych Twarzy i Profilaktyki Ortodontycznej w których, po reaktywowaniu studenckiego ruchu naukowego, od sześciu lat aktywnie działa kilkunastoosobowa grupa młodych zapaleńców – studentów polsko- jaki i anglojęzycznego toku studiów. Prezentują oni swoje badania, wykonane pod opieką asystentów, podczas konferencji krajowych i zagranicznych; są oni również współautorami publikowanych prac badawczych w fachowych czasopismach stomatologicznych. Aktywność studentów stomatologii w kołach naukowych STN przy Katedrze Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji UMP z roku na rok wzrasta.

Teresa Matthews-Brzozowska

 

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Katedra i Klinika Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji.
Polityka prywatności

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 7.01.2019 r. zmarła Zofia Matthews, wieloletni pracownik Katedry i Kliniki Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji