Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Jesteś tu: Strona główna >> Konferencje
Odwiedziło nas: 42818

Katedra Ortopedii Szczekowej i Ortodoncji jest współorganizatorem konferencji naukowej, która odbędzie się 4-6 czerwca 2015 roku w Pile, serdecznie zapraszamy zainteresowanych medycyną fizykalna, fizykodiagnostyką i fizykoterapią w stomatologii i medycynie.

więcej informacji na stronie

Instytut Ochrony Zdrowia
PWSZ w Pile,
ul. Podchorążych 10,
64-920 Piła
tel. 067 3522698
www.mfnf.pwsz.pila.pl

mfnf@pwsz.pila.pl

Konferencja 4-6 czerwca 2015 roku w Pile

 

                     PROGRAM SYMPOZJUM 

 04.06.2015

1. Rejestracja 14:00-18:00,  budynek Centrum Fizjoterapii PWSZ Piła

2. Zebranie Sekcji Fizykodiagnostyki  i Fizjoterapii Stomatologicznej PTFizj. 18:00-19:00

3. Spotkanie powitalne 19:30

 05.06.2015

Rejestracja 08:00-09:00

Otwarcie sympozjum 09:00-09:30  budynek Centrum Fizjoterapii PWSZ Piła

Sesja I             09:30-11:00

 1. Sieroń A.,  Rany przewlekłe a medycyna fizykalna.
 2. Opalko K., Dojs A., Lietz-Kijak D., Nowe standardy diagnostyki błony śluzowej jamy ustnej.
 3. Matthews – Brzozowska T., Stoczkiewicz D., Cudziło D., Matthews – Kozanecka M., Kopczyński P., Programy cefalometrii komputerowej wspierające diagnostykę i planowanie terapii ortodontycznej.
 4. Matthews-Brzozowska T., Jaroszyk S., Kubisz L., Hojan-Jezierska D., Matthews - Kozanecka M., Cudziło D., Jaroszyk F., Ocena fizykoterapeutycznego wpływu magnetostymulacji stałopolowej i zmiennopolowej po implantacji wszczepu stomatologicznego.

 Przerwa / Kawa/ 11:00-11:30

 Sesja II             11:30-13:30

 1. Cieślar G., Wykorzystanie medycyny fizykalnej w SPA.
 2. Katarzyna Różyło T., Różyło – Kalinowska I., Szkutnik J., Florczak D., Magnetostymulacja w bólowym zespole dysfunkcji stawu skroniowo- żuchwowego.
 3. Kubala E., Lietz-Kijak D., Strzelecka P., Stępniak B., Perz A., Zastosowanie urządzenia diagnocam do diagnostyki jednostek chorobowych struktur twardych zębów.
 4. Kopacz Ł., Lietz – Kijak D., Kubala E., Strzelecka P., Perz A., Stępniak B., Wartość terapeutyczna metody kinesio taping w zwalczaniu dolegliwości bólowych oraz ograniczeń ruchomości odcinka szyjnego kręgosłupa wśród młodych stomatologów.
 5. Kubisz L., Werner H., Hojan-Jezierska D., Kawałkiewicz W., Jutrzenka-Jesion J., Posturografia statyczna w badaniach fizyko-medycznych.
 6. Świdziński T., Świdziński P., Linkowska-Świdzińska K., Frankowska A., Obiektywne badania smaku i węchu - doświadczenia własne.
 7. Cudziło D., Zastosowanie cefalometrii w ortodontycznej ocenie longitudinalnej.

 Przerwa /Obiad/ 13:30-14:30

 Sesja III           14:45- 16:30 

 1. Lietz-Kijak D., Stępniak B., Kubala E., Perz A., Kopacz Ł., Strzelecka P., Wykorzystanie synergizmu ELF – MF i energii światła o różnej długości fali w odniesieniu do badań zmian temperatury na powierzchni skóry twarzowej części czaszki.
 2. Majewska A., Hojan – Jezierska D., Rehabilitacja osób z zawodowymi ubytkami słuchu.
 3. Nawrocka-Bogusz H., Terapia światłem w różnych jednostkach chorobowych.
 4. Tuczyńska A., Abu-Fillat Y., Bartosik D., Turska-Malińska R., Matthews-Brzozowski A., Różyło T.K., Zastosowanie tomografii komputerowej z promieniem stożkowym w ortodoncji na podstawie przeglądu piśmiennictwa i opisu przypadku własnego.
 5. Sarul M., Antoszewska J., Kawala B., Właściwości mechaniczne drutów ortodontycznych - na podstawie piśmiennictwa i badań własnych.
 6. Marcinkowska - Gapińska A., Kowal P., Magnetostymulacja jako forma fizjoterapii a hemoreologiczny obraz jej wpływu na zdrowie pacjenta z dolegliwościami bólowymi.

 16:45-17:30  5- minutowe prezentacje ustne plakatów przez autorów prac

 Sesja plakatowa  17:30-18:30 /Plakaty rozwieszone od godz. 09:00, piątek do zakończenia Sympozjum/

 1. Eliasz W., Małkowska – Lanzafame A., Surdacka A., Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego w stomatologii klinicznej.
 2. Kasprzak B., Zastosowanie posturografii w schorzeniach stawu kolanowego.
 3. Kawałkiewicz W., SokalskiJ., Kurzac W., Kubisz L., Wykorzystanie laserowej wibrometrii dopplerowskiej do pomiaru drgań wywołanych ruchem w stawie skroniowo-żuchwowym
 4. Kozanecka A., Kawala B., Test Helkimo jako narzędzie do oceny dysfunkcji stawu skroniowo – żuchwowego.
 5. Tomaszewska A., Kopczyński P., Nowoczesne metody pozyskania i zastosowania osocza bogatopłytkowego w praktyce stomatologicznej.
 6. Koło Naukowe  PS
 7. Pałczyńska D., Cudziło D.,  Ortodontyczne modele diagnostyczne w aspekcie analiz metrycznych.
 8. Mazurek J., Surdacki M., Medyczna dokumentacja fotograficzna w  diagnostyce i planowaniu terapii ortodontycznej.
 9. Loba W., Orwat Z., Urbaniak  M., Supeł N., Bieniewicz A., Kościarz D., Kot W., Jezierska A., Hojan-Jezierska D. Badania przesiewowe słuchu wśród studentów uczelni poznańskich urodzonych w latach 1990-95

Wykład dla studentów FIZJOTERAPII PWSZ

17:30-18:00, Krystyna Opalko  Fizykoterapia głowy i szyi

Zabiegi kosmetyczne w  Zakładzie  Kosmetologii Instytutu Ochrony Zdrowia  PWSZ – pokazy/demonstracje na żywo

 Spotkanie towarzyskie  20:00

 06.06.2015

 Sesja I             10:00-11:30

 1. Strzelecka P., Lietz-Kijak D., Kubala E., Stępniak B., Perz A., Przydatność urządzenia diagnocam do wykrywania patologii twardych tkanek zębów u dzieci w wieku 6-10 lat oraz podniesienia poziomu edukacji prozdrowotnej rodziców.
 2. Perz A., Lietz-Kijak D., Kubala E., Stępniak B., Strzelecka P., Kopacz Ł., Ocena skuteczności wybranych aplikatorów urządzenia Viofor JPS w zmianie częstotliwości tętna u pacjentów zdrowych.
 3. Kordus M., Hojan-Jezierska D., Rewalidacja i rehabilitacja dzieci niesłyszących i słabosłyszących.
 4. Skalska – Stochaj A., Jaroszyk F., Wykorzystanie fal radiowych (RF) i świetlnych (IPL) w zabiegach kosmetologicznych.
 5. Eliasz W., Małkowska – Lanzafame A., Surdacka A., Powiększenie w praktyce stomatologicznej ze szczególnym uwzględnieniem stomatologicznego mikroskopu zabiegowego.
 6.  Michałowski Ł., Functional Movement Screen (FMSTM).

Podsumowanie i zamknięcie Sympozjum 11:30- 12:00

12:00-13:00 Obiad 

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Katedra i Klinika Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji.
Polityka prywatności