Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Jesteś tu: Strona główna >> Rys historyczny
Odwiedziło nas: 42818

Krótka historia jednostki

Historia to nie tylko odległy ale także mijający czas. W chwili obecnej, na początku 2014 roku, skład osobowy Katedry Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji to 17 pracowników, w tym 10 lekarzy i 7 osób współtworzących zespół, który realizuje bardzo zróżnicowane obszary działalności naukowej, dydaktycznej, klinicznej i szeroko pojętych zadań organizacyjnych zapisują na bieżąco puste karty historii uniwersyteckiej ortodoncji.

W 1947 roku Studium Lekarsko-Dentystyczne z Polikliniką Stomatologiczną uzyskało rangę uniwersytecką. W 1949 roku powstał Oddział Stomatologiczny w skład którego wchodził Zakład Protetyki Stomatologicznej i Ortodoncji kierowany przez prof. dr Rudolfa Sarrazina, zatem początki uniwersyteckiej ortodoncji są związane z protetyką. Zakład Ortodoncji jako jednostkę samodzielną powołano 01.01.1952 roku, kierownictwo powierzono dr med. Tadeuszowi Ziółkiewiczowi, którego Minister Zdrowia i Opieki Społecznej mianował zastępcą profesora. W czerwcu 1954 roku Zakład Ortodoncji podniesiono do rangi Katedry Ortodoncji – dzień w którym nastąpiła ta nominacja jest różnie podawany w opracowaniach historycznych: 25 lub 28. Utworzenie 18.08.1970 roku Instytutu Stomatologii spowodowało reorganizację jednostek, czyli powrót do Zakładów. Rozwiązanie Instytutu Stomatologii w 2003 roku przywróciło Katedry, ale Zakład Ortodoncji przemianowany na Klinikę Ortodoncji 29.10.2003 roku włączono w strukturę Katedry Stomatologii Dzieci i Młodzieży z powodu braku samodzielnego pracownika, który mógłby kierować Katedrą i Kliniką Ortodoncji. Od momentu objęcia kierownictwa Kliniki Ortodoncji w 2008 roku, wraz z całym zespołem staraliśmy się o uzyskanie samodzielności a dążenia te były zgodne z kierunkiem rozwoju stomatologicznych jednostek na Wydziale Lekarskim II Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W 2012 roku Klinika Ortodoncji uzyskała samodzielność, decyzją JM Rektora prof. dr hab. Jacka Wysockiego 02.04.2012 roku wyłączono i przekształcono Klinikę Ortodoncji w Katedrę i Klinikę Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji, a następnie 17.09.2012 roku utworzono w obrębie nowopowstałej Katedry dwie pracownie: Pracownię Estetyki Twarzy i Pracownię Miniimplantów Ortodontycznych.

Uniwersytecką ortodoncją kierowali w latach: 1952 - 1984 – prof. dr hab. Tadeusz Ziółkiewicz, 1984 - 1993 – prof. zw. dr hab. Barbara Perzyna, 1993 - 2000 – prof. dr hab. Danuta Kaźmierczak, kolejne trzy lata 2000 – 2003 – prof. zw. dr hab. Maria Borysewicz-Lewicka, w latach 2003 - 2008 – dr n. med. Barbara Biedziak – od 2013 po habilitacji, a od 2008 do chwili obecnej prof. zw. dr hab. Teresa Matthews-Brzozowska.

Teresa Matthews-Brzozowska

 

Piśmiennictwo:
[1] Stawiński K.: Początkowy okres działalności Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Oddział Poznań (1952-1954). Biuletyn Stomatologiczny 1961, VI, 4, 471-475.
[2] Góral R.: Wczoraj, dziś i jurto Akademii Medycznej w Poznaniu. W 25 lat Akademii Medycznej w Poznaniu 1950-1975, Poznań 1974, 5-21.
[3] Ziółkiewicz T.: Tradycje Stomatologii Poznańskiej. W: 25 lat Akademii Medycznej w Poznaniu 1950-1975, Poznań 1974, 38-41.
[4] Jurczyk W. Badania Naukowe. W: 25 lat Akademii Medycznej w Poznaniu 1950-1975, Poznań 1974, 154-166.
[5] Powołanie Akademii Medycznej w Poznaniu (wg Kroniki Akademii Medycznej w Poznaniu). W: 25 lat Akademii Medycznej w Poznaniu 1950-1975, Poznań 1974, 53-69.
[6] Włoch S.: Instytut Stomatologii AM w Poznaniu, W: 25 lat Akademii Medycznej w Poznaniu 1950-1975, Poznań 1974, 251-254.
[7] Miśkowiak B.: 65 lat Akademickiej Stomatologii w Poznaniu, Wydawnictwo Jubileuszowe Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 1994.
[8] Miśkowiak B.: Akademicka stomatologia w Poznaniu w ramach Uniwersytetu Poznańskiego i Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, W: Osiągnięcia naukowe w 25-letniej historii Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 1996, 11-13.
[9] Kaźmierczak D.: Zakład Ortodoncji. W: Osiągnięcia naukowe w 25-letniej historii Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 1996, 51-55.
[10] Semka P.: Stomatolog do zadań specjalnych. TPS, 2006, 9, 17-19.
[11] Matthews-Brzozowska T.: Sukcesy współczesnej ortodoncji. Magazyn Dolnośląski Zdrowie, 2007, 20-21.
[12] Matthews-Brzozowska T.: Historia ortodoncji poznańskiej w powojennej działalności uniwersyteckiej. Dental Forum, 2009, supl. 31-34.
[13] Matthews-Brzozowska T.: An historical overview including the profiles of some pre-eminent representatives of Poznan orthodontics. Dental Forum, 2009, supl. 35-38.
[14] Matthews-Brzozowska T., de Mezer M.: Gloria Orthodontiae. Fakty UMP 2011, 1(97), 17.
[15] Dirks-Koźlik D.: Czas na ortodoncję – rozmowa z prof. zw. dr hab. Teresą Matthews-Brzozowską. TPS – Twój Prz Stom 2012, 3, 14-17.
[16] Matthews-Brzozowska T.: Katedra Stomatologii Dziecięcej Klinika Ortodoncji Poznań 2012 s. 287-293 W: Album 20-lecia Wydziału Lekarskiego II Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Dwadzieścia lat w służbie uniwersyteckiej medycyny, nauki i dydaktyki 1992-2012, pod red. Tykarski A., Miśkowiak B., Musielak M.
[17] Dirks-Koźlik D.: Implantologia ortodontyczna – rozmowa z dr n. med. Przemysławem Kopczyńskim. TPS – Twój Prz Stom 2012, 3, 14-17.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Katedra i Klinika Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji.
Polityka prywatności